Umysł Mistrza Junior admin 13 marca, 2024

O programie

Program Umysł Mistrza Junior to innowacyjna inicjatywa wprowadzana w szkołach, która ma na celu promowanie zdrowia psychicznego i budowanie odporności psychicznej u dzieci i młodzieży. Program opiera się na działaniach psychoedukacyjnych, które mają na celu rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, emocjami i trudnościami życiowymi.
Ideą programu jest wsparcie uczniów w rozwijaniu umiejętności emocjonalnych, poznawczych i społecznych, które są kluczowe dla ich równowagi psychicznej i dobrego samopoczucia.
Poprzez warsztaty i zajęcia praktyczne, uczniowie uczą się odpowiedniego radzenia sobie z emocjami, budowania zdrowych relacji z innymi, oraz rozwijania świadomości siebie i swoich potrzeb.
Umysł Mistrza Junior to program kompleksowy, który integruje wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i medycyny, aby dostarczyć uczniom
narzędzi i strategii, które pomogą im w codziennym funkcjonowaniu.
Dzięki temu, dzieci i młodzież uczestnicząca w programie mają większą szansę na rozwój swoich umiejętności poznawczych i emocjonalnych, co przekłada się na lepsze wyniki szkolne, oraz ogólną lepszą jakość życia.
Wprowadzenie programu Umysł Mistrza Junior do szkół ma na celu nie tylko profilaktykę problemów psychicznych u dzieci i młodzieży, ale także promowanie zdrowego stylu życia i wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami.
Beata Drewienkowska 501 503 294 trener@beatadrewienkowska.pl www.mybusinessacademy.pl

Umysł MISTRZA JUNIOR

Program Umysł Mistrza Junior skierowany jest do: 
• dzieci i młodzieży w wieku szkolnym 
• dzieci i młodzieży, którzy doświadczają trudności emocjonalnych, społecznych lub psychologicznych 
• młodzieży w wieku nastoletnim, która może mieć problemy z samodzielnym radzeniem sobie ze stresem, emocjami czy trudnościami uczącymi. 
• dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi czy trudnościami w kontaktach społecznych 
• rodziców, nauczycieli i opiekunów dziecka, którzy chcą wspierać zdrowie psychiczne swoich podopiecznych
Celem programu jest:
1. Program ma na celu nauczyć dzieci i młodzież umiejętności, takich jak mindfulness, medytacja, techniki oddechowe, asertywność i rozwiązywanie problemów, które pomogą im radzić sobie z trudnościami i wyzwaniami w życiu.
2. wzmocnienie zdrowia i odporności psychicznej dzieci i młodzieży poprzez edukację na temat asertywności, technik radzenia sobie ze stresem, emocjami i trudnościami życiowymi i poprawnej komunikacji
3. edukacja dotycząca wpływu stresu na pamięć i koncentrację nauka radzenia sobie ze stresem i lękiem
4. edukacja dotycząca rozpoznawania emocji i radzenia sobie z emocjami wzmocnienie poczucia własnej wartości, samooceny i pewności siebie nauka radzenia sobie z konfliktami
5. nauka radzenia sobie z hejtem
6. edukacja w zakresie wspierania rówieśników w trudnych sytuacjach edukacja w zakresie szukania pierwszej pomocy psychologicznej,
7. nauka mnemotechnik.
Beata Drewienkowska 501 503 294 trener@beatadrewienkowska.pl www.mybusinessacademy.pl

Umysł MISTRZA JUNIOR

SZCZEGÓŁY PROGRAMU
Warsztat podstawowy
3 spotkania (odbywające się co 2 tygodnie)
1 spotkanie to 2 godziny lekcyjne (2*45 minut)

Warsztat rozszerzony
5 spotkań (odbywające się co 2 tygodnie)
1 spotkanie to 2 godziny lekcyjne (2*45 minut)

Warsztat specjalistyczny
cykl całoroczny (odbywające się co 2 tygodnie)
ZAGADNIENIA OMAWIANE NA SPOTKANIACH
1. Pewność siebie, poczucie własnej wartości, samoocena, samoświadomość – jak ją rozwijać, na czym polega odwaga, wpływ relacji na poczucie bezpieczeństwa.
2. Koncentracja
3. Pozytywna strona porażki (kontuzja, przegrany mecz, zła ocena ze sprawdzianu, gorszy wynik), w czym pomagają niepowodzenia.
4. Stres out – radzenie sobie ze stresem i presją, budowanie odporności psychicznej, jak działa presja edukacyjna.
5. Work life balance (równowaga w życiu) – jak efektywnie odpoczywać by czerpać radość z nauki, jak ładować baterie
6. Nawyk wygrywania – jak świadomie osiągać sukces i wyrobić w sobie powtarzalność sukcesów
7. Komunikacja
8. Asertywność
9. Team Building – umiejętność pracy w grupie (współpracy)
10. Neuro Core Flow – rozwój mózgu, techniki pamięciowe, trening szybkiego czytania
11. Radzenie sobie z konfliktem
12. Radzenie sobie z heitem
13. Wystąpienia publiczne
Beata Drewienkowska 501 503 294 trener@beatadrewienkowska.pl www.mybusinessacademy.pl
Beata Drewienkowska

* PSYCHOLOG DZIECI I MŁODZIEŻY
* MENTOR & COACH
* TRENER BIZNESU
* TRENER PRZYGOTOWANIA MENTALNEGO
* MÓWCA MOTYWACYJNY
* TRENER PSYCHOLOGII POZYTYWNEJ W BIZNESIE
* PSYCHOLOG SPORTU
* PSYCHOLOG BIZNESU
* TRENER TUS

Prowadzi szkolenia z zakresu umiejętności miękkich dla dzieci i młodzieży. Jej obszarem działania są tematy takie jak komunikacja, pewność siebie, psychologia osiągnięć, odporność psychiczna, zarządzanie, psychologia stresu, efektywność osobista, wypalenie zawodowe, kryzysy emocjonalne oraz zarządzanie sobą w sytuacjach kryzysowych.

Łukasz Kozak

* TRENER ROZWOJU OSOBISTEGO
* TRENER PRZYGOTOWANIA MENTALNEGO
* DORADCA ZAWODOWY

Jest ekspertem w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem i presją.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla wykładowców uniwersyteckich i kadry dydaktycznej szkół średnich, podstawowych, ośrodków pomocy społecznej, ośrodków szkolno-wychowawczych, warsztatów terapii zajęciowej.

JOANNA NAGNAJEWICZ

* TRENER PRACY
* TRENER ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ
* DORADCA ZAWODOWY
* TRENER TUS

Doświadczony trener odporności psychicznej, specjalizujący się w budowaniu pewności siebie, radzeniu sobie ze stresem, wizualizacjach, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji oraz treningu umiejętności społecznych. Z pasją i zaangażowaniem pomaga młodzieży w osiągnięciu sukcesu oraz lepszej jakości życia.

Formularz kontaktowy

    Skip to content