Akademia Młodego Menadżera admin 20 maja, 2024
Program Szkolenia:
Akademia Młodego Menadżera
Cel szkolenia:

Celem szkolenia „Akademia Młodego Menadżera” jest przygotowanie młodzieży, studentów i przyszłych przedsiębiorców do efektywnego zarządzania i prowadzenia własnej działalności. Program ma na celu rozwijanie kluczowych kompetencji menedżerskich, takich jak planowanie, organizowanie, komunikacja, a także umiejętności przywódcze i przedsiębiorcze.

Korzyści dla uczestników

• Rozwój umiejętności menedżerskich: Uczestnicy zdobędą podstawową wiedzę z zakresu zarządzania i prowadzenia zespołów.

• Przygotowanie do prowadzenia własnej działalności: Szkolenie dostarczy niezbędnych narzędzi i wiedzy potrzebnej do założenia i prowadzenia własnej firmy.

• Podniesienie kompetencji interpersonalnych: Uczestnicy nauczą się efektywnej komunikacji, pracy zespołowej i rozwiązywania konfliktów.

• Budowanie pewności siebie: Program pomoże w rozwijaniu pewności siebie i umiejętności publicznego występowania.

• Networking: Uczestnicy będą mieli okazję nawiązać kontakty z rówieśnikami i ekspertami z branży.

Korzyści dla firm i społeczeństwa

• Nowa generacja liderów: Przygotowanie młodych ludzi do pełnienia roli liderów i menedżerów w przyszłości.

• Innowacyjność i kreatywność: Zwiększenie liczby młodych, kreatywnych przedsiębiorców, którzy mogą przyczynić się do rozwoju gospodarczego.

• Wzrost przedsiębiorczości: Promowanie ducha przedsiębiorczości i zakładania własnych firm wśród młodzieży i studentów.

Program szkolenia:

Moduł 1:
– Wprowadzenie do zarządzania
– Podstawy zarządzania: Definicje, funkcje i cele zarządzania.
– Role menedżera: Kluczowe obowiązki i odpowiedzialności.
– Podstawowe umiejętności menedżerskie: Planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola.

Moduł 2:
– Przywództwo i budowanie zespołu
– Style przywództwa: Różne podejścia do przewodzenia zespołem.
– Motywowanie i angażowanie zespołu: Techniki motywacyjne i budowanie zaangażowania.
– Budowanie efektywnych zespołów: Jak tworzyć i zarządzać zespołami, aby osiągać cele.

Moduł 3:
– Podstawy przedsiębiorczości
– Zakładanie własnej działalności: Krok po kroku do założenia firmy.
– Model biznesowy: Tworzenie i rozwijanie modelu biznesowego.
– Finanse dla początkujących przedsiębiorców: Podstawy zarządzania finansami w małej firmie.

Moduł 4:
– Komunikacja i negocjacje
– Skuteczna komunikacja: Techniki komunikacyjne i narzędzia.
– Negocjacje biznesowe: Strategie i techniki negocjacyjne.
– Public speaking: Jak przygotować i wygłaszać efektywne prezentacje.

Moduł 5:
– Rozwój osobisty i zawodowy
– Zarządzanie czasem: Techniki efektywnego zarządzania czasem.
– Samorozwój i motywacja: Jak wyznaczać i osiągać cele osobiste i zawodowe.
– Networking: Budowanie i utrzymywanie profesjonalnych kontaktów.

Metody szkoleniowe:

– Wykłady i prezentacje: Teoretyczne wprowadzenie do kluczowych zagadnień.

– Warsztaty praktyczne: Ćwiczenia i scenariusze pozwalające na zastosowanie wiedzy w praktyce.

Studia przypadków: Analiza rzeczywistych sytuacji biznesowych i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Dyskusje grupowe: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy uczestnikami.

Mentoring i coaching: Indywidualne sesje z trenerami, ukierunkowane na rozwój konkretnych umiejętności.

Skontaktuj się przez formularz kontaktowy, aby omówić szczegóły szkolenia!

    Skip to content