Akademia Młodego Menadżera admin 8 sierpnia, 2022
Akademia Młodego Menadżera

Dla kogo Akademia Młodego Menedżera?

uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
studentów
wszystkich osób zainteresowanych tematyką rozwoju osobistego

Korzyści, jakie daje uczestnictwo w Akademii?

Swój osobisty potencjał menedżerski, dzięki czemu będziesz wiedział które umiejętności masz u siebie wzmocnić lub nabyć nowe
Sposoby budowania własnego wizerunku i  autorytetu menedżerskiego w organizacji, dzięki czemu wzmocnisz swoją pewność siebie. Ludzie zaczną Cię w końcu słuchać!
Metody zarządzania zespołami pracowniczymi, konfliktem, zmianą, procesem negocjacyjnym, przez co będziesz mógł aspirować na stanowiska kierownicze
Skuteczne techniki komunikowania się w relacjach indywidualnych (np. zatrudniania, oceny, zwalniania pracownika) i grupowych (np. prowadzenia spotkań zespołów formalnych i projektowych)
Koncepcję zarządzania opartego na wartościach, co da Ci pełne przygotowanie do zawodu menedżera.

Cel Akademii Młodego Menedżera:

Głównym celem Akademii „Akademii Młodego Menadżera” jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie pożądanych umiejętności menedżerskich. Dzięki doświadczonej kadrze z 20-letnim doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej dowiesz się wszystkiego na temat własnej działalności gospodarczej, zarządzania zespołami ludzi na różnych szczeblach organizacji. Zdobędziesz kompetencje przyszłości, dzięki którym nie będziesz miał problemu z wejściem na rynek pracy, a pracodawcy będą zainteresowani współpracą właśnie z Tobą! Bądź menedżerem przyszłości!

Ramowy program szkolenia:

Organizacja, przywództwo, kompetencje menadżerskie
Zarządzanie projektami od A do Z
Zarządzanie różnorodnymi zasobami ludzkimi
Negocjacje i Mediacje
Coachingowy styl zarządzania
Trening mentalny
Atuty Akademii Młodego Menedżera:
112 godzin praktycznych warsztatów w ramach programu podstawowego
Sesja Assesment Center / development center na pierwszym zjeździe
Zamknięcie akademii treningiem mentalnym
Możliwość odbycia praktyk lub staży zawodowych dla najlepszych słuchaczy
Referencje i listy polecające dla najlepszych słuchaczy otwierające drzwi do kariery
Akademia Młodego Menedżera w skrócie:
Forma szkolenia:
Online: weekendy
Stacjonarnie: weekendy
Forma zajęć będzie zależeć od sytuacji pandemicznej. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, bądź odwołania kursu w przypadku niewystarczającej ilości uczestników.
Zjazdy: 1-2 w miesiącu
Minimalna liczba uczestników kursu: 6

    Skip to content