• +48 792 469 381
 • kontakt@mybusinessacademy.pl

Komunikacja

Dla kogo?

 • Szkolenie kierowane jest do, liderów, menedżerów, handlowców, członków zespołów projektowych, którzy chcą usprawnić komunikację w swoim zespole, a tym samym zwiększyć efektywność pracy
 • Dla wszystkich pracowników, poszukujących skutecznych metod komunikacji
 • Dla osób, które chciałyby polepszyć komunikację w kontaktach biznesowych
 • Dla osób, których pracę stanowi kontakt z klientem (negocjacje, umowy)
 • Oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym, a przede wszystkim KOMUNIKACJĄ INTERPERSONALNĄ.

Cel:

 • Budowanie efektywności zespołu poprzez komunikację menadżera i zespołu
 • Budowanie jasnego przekazu
 • Dobranie odpowiedniego komunikatu do danego odbiorcy
 • Rozwijanie świadomości strategicznych metod porozumiewania się
 • Rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w porozumiewaniu się
 • Świadome wykorzystanie różnych form komunikacji
 • Świadome wykorzystywanie mowy werbalnej i niewerbalnej
 • Świadomość preferowanych ról społecznych i dopasowanie komunikacji i współpracy zgodnie z rolami społecznymi
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości
 • Wychodzenie z roli biernego odbiorcy
 • Wykorzystanie asertywności jako narzędzia do komunikacji
 • Zrozumienie zasad komunikacji i współpracy w zespole

Korzyści płynące ze szkolenia:

 • Będziesz potrafił współpracować w zespole
 • Będziesz potrafił przekazywać informacje w sposób zrozumiały dla wszystkich
 • Będziesz potrafił rozwiązywać trudne sytuacje w oparciu o współpracę i aktywne słuchanie
 • Dostosujesz styl komunikacji do danego odbiorcy
 • Kontrola komunikacji poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi
 • Poznasz wiele technik komunikacyjnych
 • Nauczysz się skutecznie prowadzić konwersacje, negocjacje i argumentować
 • Wzmocnisz poczucie własnej wartości
 • Wyeliminujesz najczęściej popełniane błędy popełniane w komunikacji

Ramowy program szkolenia:

Moduł I. Komunikacja interpersonalna.
 • Znaczenie komunikacji w budowaniu relacji.
 • Funkcje procesu komunikacji.
 
Moduł II. Komunikacja werbalna.
 • Typy osobowości w komunikacji werbalnej.
 • Style osobowości a style komunikacji.
 • Jak mówić, aby nas słuchano.
 • Co mówić i jak mówić.
 • Jasność, przejrzystość przekazu.
 • Stosowanie pytań.
 • Aktywne włączenie słuchacza do rozmowy.
 • Wykorzystanie języka wpływu i perswazji.
 • Język żyrafy czy język szakala - którym się posługujesz?
 • Techniki dobrego wystąpienia.
 
Moduł III. Komunikacja niewerbalna.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku.
 • Rola wizerunku w życiu zawodowym i prywatnym.
 • Elementy niewerbalne jako podstawa kreowania wizerunku:
  • Mowa ciała
  • Postawa
  • Kontakt wzrokowy
  • Gestykulacja
  • Ton głosu
 • Emocje w komunikacji niewerbalnej.
 
Moduł IV. Asertywność a komunikacja.
 • Jak asertywnie mówić o swoich wadach i słabościach?
 • Budowanie pozytywnego wizerunku.
 • Wyznaczanie własnych granic.
 
Moduł V. Asertywność w komunikacji.
 • Jak kontrolować własne emocje i myśli?
 • Asertywna odmowa, czyli jak powiedzieć NIE?
 • Najczęstsze błędy popełniane przy odmowie.
 • Asertywna prośba, czyli jak skutecznie prosić?
 • Jak asertywnie radzić sobie z krytyką?
 • Sposoby na przyjmowanie pochwał.
 • Asertywne wyrażanie własnego zdania.
 • Asertywne wyrażanie gniewu i złości.
 
Moduł VI. Aktywne słuchanie w komunikacji.
 • Znaczenie aktywnego słuchania w komunikacji.
 • Jak zadawać dobre pytania.
 • Zalety zadawania pytań.
 • Zasady aktywnego słuchania.
 • Sztuka zadawania pytań.
 • Techniki aktywnego słuchania:
  • Parafrazowanie
  • Podsumowanie
  • Precyzowanie
  • Klaryfikacja
  • Dowartościowanie
  • Odzwierciedlenie uczuć
  • Zachęta
 • Metody prowadzenia rozmów.
 
Moduł VII. Feedback w komunikacji potrzebny jak powietrze.
 • Czym jest informacja zwrotna?
 • O czym należy pamiętać, aby przekazać feedback?
 • Feedback a ocena.
 • Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
 • Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe?
 • Pochwały i okazywanie uznania?
 
Moduł VIII. Bariery a komunikacja.
 • Rodzaje barier komunikacyjnych.
 • Techniki znoszące bariery komunikacyjne.
 
Moduł IX. Umiejętność rozwiązywania konfliktów i trudnych problemów.
 • Analiza transakcyjna E. Berne’a.
 • Techniki zarządzania konfliktami

Co Nas wyróżnia:

 • Warsztatowy charakter zajęć.
 • Ćwiczenia oparte na naśladowaniu autentycznych sytuacji.
 • Zespół trenerów, ich kompetencje i kwalifikacje nabywane nie tylko w procesach teoretycznych, ale też wieloletnia praktyka każdego trenera, dziesiątki przepracowanych case study, czy też doświadczenie zbierane zarówno na szkoleniach indywidualnych, jak i grupowych.
 • Umiejętności zdobyte podczas szkolenia natychmiast mogą być wykorzystane w bieżącej praktyce naukowo – zawodowej.
 • Aktualność przekazywanej wiedzy. Jesteśmy na bieżąco z wszelkimi nowościami. Szkolenia są oparte na nowoczesnych technikach, wykorzystywanych w psychologii, coachingu i treningu mentalnym.
 • Szkolenie może być w formie online jak i stacjonarnej.
 • Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim oraz angielskim.

Termin najbliższego szkolenia:

komunikacja

Zapisz się już dziś:

Materiały szkoleniowe:

sklep1
Skip to content