Trening Umiejętności Społecznych admin 9 sierpnia, 2022

Trening Umiejętności Społecznych

Dla kogo?

• nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych,
• pracowników szkół i przedszkoli,
• terapeutów, terapeutów zajęciowych,
• innych specjalistów (psychologów, logopedów etc.),
• osób pracujących z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu,
• osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich
kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

Cel:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać zasady i techniki Treningu Umiejętności Społecznych Nauczyciele poznają metody i techniki używane podczas zajęć z Treningu
Umiejętności Społecznych jako jednej z form terapii.

Nabycie umiejętności radzenia sobie w ciężkich sytuacjach, radzenia sobie z

zachowaniami trudnymi.

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi ze spektrum 
Autyzmu, z niepełnosprawnością (w tym intelektualną)

Ramowy program szkolenia:

Moduł I

1. Trening Umiejętności Społecznych:
a) podstawowe założenia
b) podstawowe metody
c) cele indywidualne i grupowe
d) korzyści z TUS
e) rola terapeutów
f) podstawowe założenia organizacyjne tj. liczba uczestników/czas
trwania/częstotliwość sesji.

2. Dobór grupy:
a) Dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym, z zaburzeniami
zachowania, Zespołem Aspergera – jako uczestnicy zajęć grupowych.
Omówienie objawów, rozróżnienie objawów od zachowań niepożądanych
b) Zachowania trudne u dzieci. Omówienie objawów, zasady reagowania
w sytuacji występowania zachowań trudnych.
c) Dostosowanie form terapii do potrzeb dzieci

3. Organizacja zajęć:
a) Struktura zajęć treningu umiejętności społecznych dla dzieci z
autyzmem
b) Obserwacja kompetencji komunikacyjnych i społecznych dziecka
c) Praca z zachowaniami agresywnymi
d) Modelowanie – jako forma ćwiczenia umiejętności
e) Kształtowanie kompetencji społecznych – tworzenie scenariuszy
f) Trening Kontroli Złości – jak uczyć dzieci kontrolowania negatywnych
emocji , scenariusze zajęć
g) Jak prowadzić nabór do grup


Moduł II

1.Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z autyzmem- założenia
teoretyczne
2.Scenariusze treningu dla grupy dzieci z autyzmem
3.Nauka podstawowych umiejętności prospołecznych
4.Nauka umiejętności radzenia sobie z emocjami
5.Nauka umiejętności radzenia sobie ze stresem
6.Umiejętne planowanie
7.Trening Komunikacji
8.Tworzenie Scenariuszy zajęć
9.Jak współpracować z gadułą, dzieckiem milczącym, liderem, outsiderem itp.
10. Opracowanie metod motywacyjnych – praktyka
11. Jak postępować w przypadku wystąpienia zachowań trudnych – praktyka
 

Co Nas wyróżnia:

• Warsztatowy charakter zajęć.
• Ćwiczenia oparte na naśladowaniu autentycznych sytuacji.
Zespół trenerów, ich kompetencje i kwalifikacje nabywane nie tylko w procesach teoretycznych, ale też wieloletnia praktyka każdego trenera, dziesiątki przepracowanych case study, czy też doświadczenie zbierane zarówno na szkoleniach indywidualnych, jak i grupowych.
• Umiejętności zdobyte podczas szkolenia natychmiast mogą być wykorzystane w bieżącej praktyce naukowo – zawodowej.
• Aktualność przekazywanej wiedzy. Jesteśmy na bieżąco z wszelkimi nowościami. Szkolenia są oparte na nowoczesnych technikach, wykorzystywanych w psychologii, coachingu i treningu mentalnym.

Szkolenie może być w formie online jak i stacjonarnej.
Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim.
Skip to content