Trening Umiejętności Społecznych dla początkujących admin 9 sierpnia, 2022

Trening Umiejętności Społecznych dla początkujących

Dla kogo?

• nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych,
• pracowników szkół i przedszkoli,
• terapeutów, terapeutów zajęciowych,
• innych specjalistów (psychologów, logopedów etc.),
• osób pracujących z dziećmi i dorosłymi ze spektrum autyzmu,
• osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich
kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

Cel:

Szkolenie jest przeznaczone dla osób, które chcą poznać zasady i techniki
Treningu Umiejętności Społecznych

Nauczyciele poznają metody i techniki używane podczas zajęć z Treningu

Umiejętności Społecznych jako jednej z form terapii

Nabycie umiejętności radzenia sobie w ciężkich sytuacjach, radzenia sobie z

zachowaniami trudnymi

Przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z dziećmi ze spektrum

Autyzmu, z niepełnosprawnością (w tym intelektualną).

Ramowy program szkolenia:

Założenia teoretyczne TUS

 

– Zasady prowadzenia zajęć TUS
– Umiejętności miękkie u dziecka
– Omówienie zachowań trudnych w kontaktach z grupą
– Autyzm w zakresie interakcji społecznych
– Czas trwania zajęć
– Scenariusz zajęć
– Omówienie różnych form pracy z dziećmi na zajęcia z TUS


Podstawowe procedury w treningu umiejętności społecznych

– Modelowanie
– Odgrywanie ról
– Informacje zwrotne
– Generalizacja

Rozwój umiejętności społecznych

– Rozwiązywanie konfliktów
– Umiejętności emocjonalne
– Umiejętność radzenia sobie ze stresem
– Umiejętność asertywności

Praca z grupą

– Dobór grupy do zajęć
– Jak współpracować w przypadku trudnych zachowań
– Jak współpracować w przypadku autyzmu
– Narzędzia, metody i ćwiczenia wykorzystywane w pracy z grupą

Zajęcia praktyczne

– Scenariusz zajęć
– Ćwiczenia
– Studium przypadku

 

 
 

Co Nas wyróżnia:

• Warsztatowy charakter zajęć.
• Ćwiczenia oparte na naśladowaniu autentycznych sytuacji.
• Zespół trenerów, ich kompetencje i kwalifikacje nabywane nie tylko w procesach teoretycznych, ale też wieloletnia praktyka każdego trenera, dziesiątki przepracowanych case study, czy też doświadczenie zbierane zarówno na szkoleniach indywidualnych, jak i grupowych.
• Umiejętności zdobyte podczas szkolenia natychmiast mogą być wykorzystane w bieżącej praktyce naukowo – zawodowej.
• Aktualność przekazywanej wiedzy. Jesteśmy na bieżąco z wszelkimi nowościami. Szkolenia są oparte na nowoczesnych technikach, wykorzystywanych w psychologii, coachingu i treningu mentalnym.

Szkolenie może być w formie online jak i stacjonarnej.
Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim.
Skip to content