Półkolonie admin 22 maja, 2024

Odkryj Moc Młodego Umysłu

Półkolonie Budujące Odporność Psychiczną dla Dzieci i Młodzieży
UMYSŁ MISTRZA ®
Wizja półkolonii:

Tworzenie silnej społeczności: Naszą wizją jest stworzenie społeczności opartej na wzajemnym szacunku, wsparciu i empatii, w której dzieci mogą się wzajemnie motywować, inspirować i rozwijać.

Przekazywanie umiejętności życiowych: Chcemy wyposażyć dzieci w praktyczne umiejętności życiowe, takie jak radzenie sobie ze stresem, budowanie zdrowych relacji czy dbanie o własne zdrowie psychiczne i fizyczne, które będą miały znaczenie przez całe życie.

Cel półkolonii:

Wsparcie rozwoju psychicznego: Chcemy dostarczyć dzieciom narzędzi i umiejętności niezbędnych do radzenia sobie ze stresem, napięciem i trudnościami emocjonalnymi, aby mogły rozwijać się w zdrowy i kompleksowy sposób

Promowanie zdrowego stylu życia: Pragniemy zachęcać dzieci do aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia poprzez różnorodne zajęcia sportowe i rekreacyjne, co sprzyjać będzie ich ogólnemu dobremu samopoczuciu fizycznemu i psychicznemu.

Kreowanie atmosfery wspierającej: Naszym celem jest stworzenie atmosfery otwartej, wspierającej i bezpiecznej, w której dzieci mogą się rozwijać, eksplorować i budować relacje z rówieśnikami oraz opiekunami.

Godziny zajęć 08.00 – 17.00
1 dzień: Wyznaczanie i realizacja celów:

Gry i zabawy zespołowe: Zorganizujemy gry i zabawy, w których uczestnicy będą musiały współpracować, aby osiągnąć wspólny cel. Wykorzystamy np. gry terenowe, łamigłówki lub zadania wymagające rozwiązania problemów jako sposób na uczenie się pracy zespołowej i wyznaczania wspólnych celów.

Tworzenie wizji: Uczestnicy stworzą wizję swojej przyszłości lub marzenia, które chciałyby osiągnąć. Mogą to być rysunki, kolaże, opowiadania lub listy celów. To pozwoli im zobaczyć, co chcą osiągnąć w życiu i jakie kroki będą musiały podjąć, aby to osiągnąć.

Cele osobiste: Uczestnicy zastanowią się nad swoimi osobistymi celami na przyszłość. Mogą to być cele związane z nauką, hobby, przyjaźniami czy rodziną. Pokażemy im określić, jakie kroki będą musiały podjąć, aby zbliżyć się do realizacji tych celów.

Planowanie działań: Opracujemy plan działania, który pozwoli im osiągnąć swoje cele. Zidentyfikujemy konkretne kroki, które będą musiały podjąć, oraz określenie, kiedy chcą osiągnąć swoje cele. Pomożemy im rozważyć ewentualne przeszkody i strategie ich przezwyciężania.

Monitorowanie postępów: Nauczymy monitorowania swoich postępów w realizacji celów.  Dostarczymy im karty postępów, w których będą zapisywać, jakie kroki podjęły i jakie osiągnięcia już zdobyły. Regularne śledzenie postępów może być motywujące i pomagać utrzymać zaangażowanie w dążeniu do celów.

Podsumowanie i refleksja: Na zakończenie zajęć dzieci będą podsumowały swoje doświadczenia i refleksję nad tym, co się nauczyły. Porozmawiamy z nimi o ich odczuciach, przemyśleniach i planach na przyszłość. To pomoże im utrwalić zdobytą wiedzę i motywację do działania.

Wszystkie te zajęcia mają na celu nauczenie dzieci, jak wyznaczać cele, planować działania i monitorować postępy w drodze do ich realizacji. Dzięki temu dzieci mogą nabierać pewności siebie, wytrwałości i umiejętności radzenia sobie z trudnościami, co przyczyni się do ich wzrostu osobistego i budowy odporności psychicznej.

2 Dzień – Pewność Siebie

Zajęcia z poczucia własnej wartości na półkolonii z budowania odporności psychicznej są  skonstruowane w sposób interaktywny i wszechstronny, obejmujący różnorodne aktywności i metody, które pomogą dzieciom rozwijać pozytywny obraz siebie.

Ćwiczenia afirmacyjne: Poprowadzimy dzieci w serię ćwiczeń afirmacyjnych, podczas których będą mogły wyrażać pozytywne myśli i przekonania na swój temat. Dzieci, aby wymieniały swoje mocne strony, osiągnięcia, cechy charakteru i talenty.

Historie sukcesu: Przedstawimy dzieciom inspirujące historie osób, które pokonały trudności i osiągnęły sukces, podkreślając, jak ważne jest wytrwałe dążenie do celu i wiara we własne możliwości. Zaprosimy gościa, który podzieli się swoją osobistą historią sukcesu.

Warsztaty twórcze: Zorganizujemy warsztaty twórcze, w trakcie których dzieci będą mogły wyrażać siebie poprzez sztukę, muzykę, taniec, pisarstwo czy teatr. Działania kreatywne pomagają dzieciom odkrywać swoje talenty i wyrażać siebie w sposób autentyczny.

Gry i zabawy budujące pewność siebie: Nasze gry i zabawy, pomagają dzieciom rozwijać pewność siebie i umiejętność radzenia sobie z trudnościami. Zorganizujemy symulacje sytuacji, w których dzieci będą musiały podjąć decyzje, wyrazić siebie lub rozwiązać problem.

Refleksja i dzielenie się: Sesje refleksyjne, podczas których dzieci będą mogły dzielić się swoimi przemyśleniami na temat swojego poczucia wartości, osiągnięć i wyzwań. Wspólne dzielenie się może być inspirujące i wzmacniające dla całej grupy.

Poprzez te różnorodne zajęcia, dzieci będą miały okazję odkrywać swoją wartość, budować pewność siebie i rozwijać zdrowe poczucie własnej wartości, co przyczyni się do ich ogólnego dobrostanu psychicznego i emocjonalnego.

3 Dzień: Koncentracja

Zajęcia z koncentracji dla dzieci i młodzieży na półkoloniach z odporności psychicznej są zróżnicowane i dostosowane do wieku uczestników.

Ćwiczenia oddechowe: Poprowadzimy dzieci w serię prostych ćwiczeń oddechowych, które pomogą im uspokoić umysł i skupić uwagę. Nauczymy ich technik głębokiego oddychania, świadomego oddychania czy relaksacji mięśniowej.

Gry i zabawy skupiające uwagę: Zorganizujemy gry i zabawy, które wymagają skupienia uwagi i koncentracji. Wykorzystamy między innymi gry planszowe, łamigłówki, układanki czy zabawy ruchowe, które angażują umysł i ciało.

Ćwiczenia mindfulness: Poprowadzimy dzieci w proste ćwiczenia mindfulness, które pomogą im w obserwacji swoich myśli, emocji i doznań z zaciekawieniem i akceptacją. Ćwiczenia te pomogą dzieciom w rozwijaniu umiejętności skupienia uwagi i obecności w chwili obecnej.

Gry zręcznościowe i sensoryczne: Zorganizujemy gry i zadania, które angażują różne zmysły i wymagają skupienia uwagi. Zorganizujemy zabawy dotykowe, smakowe, zapachowe czy słuchowe, które pomogą dzieciom w ćwiczeniu koncentracji i świadomości sensorycznej.

Ćwiczenia uwagi i obserwacji: Pokażemy dzieciom ćwiczenia, które pomogą im w rozwijaniu umiejętności obserwacji i świadomości np. nauczymy dzieci obserwacji otoczenia z zaciekawieniem i uwagą, opisywanie tego, co widzą, słyszą, czują itp.

Wszystkie te zajęcia mają na celu wspieranie rozwoju umiejętności koncentracji i skupienia uwagi u dzieci i młodzieży, co może przyczynić się do poprawy ich zdolności do radzenia sobie ze stresem i wyzwaniami oraz do budowy odporności psychicznej.

4 Dzień: Radzenie sobie ze stresem, porażką i hejtem

Warsztaty psychoedukacyjne: Warsztaty, które pomogą dzieciom zrozumieć, co to jest stres, jak wpływa na ich ciało i umysł oraz jak radzić sobie w sytuacjach stresowych. Omówimy techniki relaksacyjne, oddechowe i mindfulness jako sposoby zarządzania stresem.

Gry i zabawy symulacyjne: Zorganizujemy gry i zabawy, które symulują sytuacje stresowe, takie jak egzaminy, prezentacje publiczne czy konflikty z rówieśnikami. Dzieci będą wcielały się w różne role i próbowały znaleźć rozwiązania problemów oraz skuteczne strategie radzenia sobie.

Scenki i role-play: Zachęcimy dzieci do tworzenia scenek i role-play, które odzwierciedlają sytuacje, w których doświadczają porażki lub hejtu. Poprosimy ich, aby pokazali, jak reagują na te sytuacje i pokażemy jak mogą sobie z nimi radzić w sposób pozytywny i konstruktywny.

Dyskusje i grupowe rozmowy: Dyskusje i grupowe rozmowy na temat porażki, stresu i hejtu, aby dzieci mogły dzielić się swoimi doświadczeniami, obawami i strategiami radzenia sobie. Pomożemy im rozpoznać, że nie są samotne w swoich problemach i że istnieje wiele sposobów wsparcia.

Budowanie wsparcia społecznego: Zachęcimy dzieci do budowania wsparcia społecznego poprzez wzajemną pomoc, empatię i akceptację. Stworzony  atmosferę, w której dzieci czują się akceptowane i docenione, co pomaga im radzić sobie ze stresem i hejtem.

5 Dzień: Kontrola Emocji

Ćwiczenia świadomości emocji: Poprowadzimy dzieci w ćwiczeniach, które pomogą im rozpoznawać i nazwać swoje emocje. Wykorzystamy kolorowe karty z rysunkami twarzy wyrażających różne emocje i poprosić dzieci, aby wybrały kartę odpowiadającą ich aktualnemu stanowi emocjonalnemu.

Techniki oddechowe: Naucz dzieci prostych technik oddechowych, które pomogą im uspokoić umysł i ciało w sytuacjach stresowych. Nauczymy je głębokiego oddychania brzuchem, powolnego oddechu przez nos lub oddechu kociego.

Role-play: Zorganizujemy role-play, w którym dzieci będą mogły odgrywać różne sytuacje, w których muszą kontrolować swoje emocje. Poprosimy dzieci, aby zaproponowały różne strategie radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami konfliktowymi.

Gry i zabawy edukacyjne: Zorganizujemy gry i zabawy, które pomogą dzieciom zrozumieć, jak działają emocje i jak można nimi zarządzać. Zorganizujemy symulację wyspy emocji, w której dzieci będą musiały odnaleźć drogę do spokoju i równowagi emocjonalnej.

Sesje refleksyjne: Zorganizujemy sesje refleksyjne, podczas których dzieci będą mogły dzielić się swoimi doświadczeniami z kontrolowania emocji i wyrażać swoje przemyślenia na temat skutecznych strategii radzenia sobie. Pomożemy im rozpoznać, że kontrolowanie emocji jest umiejętnością, którą można rozwijać i doskonalić.

Kreatywne wyrażanie emocji: Zachęcimy dzieci do kreatywnego wyrażania swoich emocji poprzez sztukę, pisanie, muzykę czy taniec. Tworzenie dzieł sztuki lub kompozycji muzycznych może być dla dzieci sposobem na wyrażenie i przetworzenie swoich uczuć.

Poprzez te różnorodne zajęcia, dzieci będą miały okazję nauczyć się rozpoznawać, kontrolować i wyrażać swoje emocje w sposób zdrowy i konstruktywny, co przyczyni się do ich ogólnego dobrostanu psychicznego i emocjonalnego oraz budowy odporności psychicznej.

Każdy dzień zaczynamy od zajęć sportowych, ogólnorozwojowych ukierunkowanych na sztuki walki. Podstawy Boksu, podstawy Judo, podstawy Brazylijskiego Jujitsu, Podstawy Samoobrony. Dzieci będą miały również zajęcia na torze przeszkód Ninja Warrior Polska dostosowanego do umiejętności i dyspozycji psycho-fizycznych dzieci.

Zajęcia ze sztuk walki dla dzieci prowadzone przez profesjonalnych trenerów na półkolonii z odporności psychicznej  przyniosą wiele korzyści zarówno fizycznych, jak i psychicznych. Oto kilka z nich:

Rozwijają umiejętności samoobrony: Dzieci uczą się podstawowych technik samoobrony, co daje im większe poczucie bezpieczeństwa i pewności siebie w sytuacjach potencjalnego zagrożenia.

Poprawiają kondycję fizyczną: Treningi sztuk walki są intensywne i wymagające fizycznie, co pomaga dzieciom w poprawie wydolności, siły, gibkości i koordynacji ruchowej.

Kształtują dyscyplinę i samodyscyplinę: Treningi sztuk walki wymagają regularności, skupienia i zaangażowania, co pomaga dzieciom w kształtowaniu dyscypliny i samodyscypliny w życiu codziennym.

Wzmacniają pewność siebie: Stopniowe osiąganie postępów i pokonywanie własnych ograniczeń podczas treningów sprawia, że dzieci zyskują większą pewność siebie i wiara w swoje możliwości.

Uczą radzenia sobie ze stresem: Ćwiczenia sztuk walki uczą dzieci technik radzenia sobie ze stresem i napięciem, co ma zastosowanie zarówno w sytuacjach treningowych, jak i życiowych.

Rozwijają umiejętności skupienia i koncentracji: Ćwiczenia sztuk walki wymagają skupienia uwagi i koncentracji, co pomaga dzieciom w rozwijaniu tych umiejętności, które mają zastosowanie również w innych obszarach życia, np. w szkole.

Budują zdrowe relacje z trenerem i kolegami: Treningi sztuk walki odbywają się często w grupach, co sprzyja budowaniu zdrowych relacji z trenerem i innymi dziećmi, co może być ważne dla rozwoju społecznego i emocjonalnego.

Wzmacniają determinację i wytrwałość: Treningi sztuk walki wymagają determinacji i wytrwałości w dążeniu do osiągania celów, co pomaga dzieciom w rozwijaniu tych cech charakteru.

W rezultacie, zajęcia ze sztuk walki na naszych półkoloniach z odporności psychicznej przyczynią się do ogólnego rozwoju dziecka, zarówno fizycznego, jak i psychicznego, oraz wyposażą je w umiejętności i narzędzia potrzebne do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami.

Jeden dzień zaczniemy na ranczu gdzie przewidzieliśmy zajęcia z końmi. Zajęcia z końmi, takie jak przejażdżki i oprowadzanie konia, mają wiele korzyści psychologicznych dla dzieci i młodzieży uczestniczących w półkoloniach. Oto kilka kluczowych aspektów, które warto uwzględnić:

Rozwój emocjonalny: Interakcje z końmi mogą pomóc dzieciom w lepszym rozumieniu i wyrażaniu własnych emocji. Konie są bardzo wrażliwe na ludzkie emocje, co uczy dzieci empatii i wrażliwości.

Zwiększenie pewności siebie: Opieka nad dużym zwierzęciem, jakim jest koń, oraz nauka jazdy na nim mogą znacząco zwiększyć pewność siebie u dzieci. Sukcesy w nauce nowych umiejętności, takich jak jazda konna, mogą przekładać się na większą wiarę we własne możliwości w innych dziedzinach życia.

Redukcja stresu: Kontakt z końmi ma działanie uspokajające i redukujące stres. Przebywanie na świeżym powietrzu i skupienie na zadaniach związanych z opieką nad zwierzęciem mogą pomóc dzieciom w relaksacji i odprężeniu.

Rozwój społeczny: Zajęcia z końmi często odbywają się w grupach, co sprzyja nawiązywaniu nowych znajomości i budowaniu relacji rówieśniczych. Wspólne wykonywanie zadań i dzielenie się doświadczeniami z innymi uczestnikami półkolonii sprzyja rozwojowi umiejętności społecznych.

Odpowiedzialność i samodyscyplina: Opieka nad koniem wymaga regularności, cierpliwości i odpowiedzialności. Dzieci uczą się planowania, przewidywania potrzeb zwierzęcia i dbania o jego dobrostan, co kształtuje ich poczucie odpowiedzialności i samodyscyplinę.

Poprawa kondycji fizycznej: Jazda konna jest również formą aktywności fizycznej, która poprawia koordynację ruchową, równowagę i ogólną sprawność fizyczną, co ma pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne.

Rozwój umiejętności motorycznych: Przejażdżki konne i opieka nad zwierzęciem wymagają precyzyjnych ruchów i koordynacji, co wspiera rozwój umiejętności motorycznych u dzieci.

Zwiększenie poczucia niezależności: Umiejętność radzenia sobie z końmi i wykonywania zadań związanych z ich opieką wzmacnia poczucie niezależności i samodzielności u młodych ludzi.

Podsumowując, zajęcia z końmi na półkolonii mogą znacząco wpłynąć na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, oferując korzyści zarówno emocjonalne, społeczne, jak i fizyczne. To doświadczenie może być cennym elementem w budowaniu ich charakteru i umiejętności życiowych.

Odwiedzimy także Centrum Medyczne MRI-Lab. Wizyta dzieci i młodzieży w centrum medycznym, mająca na celu pokazanie znaczenia profilaktyki i dbania o zdrowie, może przynieść wiele korzyści. Oto niektóre z nich:

Edukacja zdrowotna: Dzieci i młodzież zyskają wiedzę na temat zdrowego stylu życia, znaczenia regularnych badań oraz zapobiegania chorobom. Dowiedzą się, jak codzienne wybory wpływają na ich zdrowie.

Redukcja lęku przed lekarzem: Bezpośredni kontakt z lekarzami w przyjaznym otoczeniu może pomóc dzieciom przełamać strach przed wizytą u lekarza. Poznają lekarzy jako osoby, które chcą im pomóc, a nie jako kogoś, kto wykonuje bolesne zabiegi.

Promocja zdrowych nawyków: Zrozumienie znaczenia profilaktyki może zachęcić dzieci do dbania o swoje zdrowie na co dzień, na przykład poprzez regularne mycie rąk, zdrowe odżywianie czy aktywność fizyczną.

Wzrost świadomości zdrowotnej: Dzieci i młodzież dowiedzą się, jakie symptomy mogą wskazywać na problemy zdrowotne i kiedy należy zgłosić się do lekarza. Ta wiedza może przyczynić się do wczesnego wykrywania i leczenia chorób.

Budowanie zaufania do służby zdrowia: Poznanie lekarzy i personelu medycznego w miłej atmosferze może zbudować zaufanie do służby zdrowia, co jest ważne dla przyszłych interakcji ze służbą zdrowia.

Przykład dla rodziców: Dzieci mogą wrócić do domu z nowo zdobytą wiedzą i pozytywnymi doświadczeniami, co może również zachęcić rodziców do bardziej świadomego podejścia do zdrowia całej rodziny.

Zrozumienie procesu medycznego: Dzieci i młodzież mogą zobaczyć, jak wygląda wizyta u lekarza, jakie pytania są zadawane i jakie badania są wykonywane. To może pomóc im poczuć się bardziej komfortowo i mniej zaskoczonymi podczas przyszłych wizyt.

Inspiracja do przyszłej kariery: Spotkanie z lekarzami i poznanie różnych aspektów pracy w centrum medycznym może zainspirować niektóre dzieci do rozważenia kariery w zawodach medycznych.

Wzmocnienie odpowiedzialności za własne zdrowie: Dzieci nauczą się, że mają wpływ na swoje zdrowie i że warto być aktywnym uczestnikiem procesu dbania o nie.

Promocja badań profilaktycznych: Wizyta może podkreślić, jak ważne są regularne badania profilaktyczne, co może przyczynić się do zmniejszenia liczby poważnych problemów zdrowotnych w przyszłości.

Podsumowując, wizyta w centrum medycznym może być cennym doświadczeniem edukacyjnym, które pomoże dzieciom i młodzieży zrozumieć, jak ważne jest dbanie o zdrowie oraz jak pozytywne i konstruktywne mogą być wizyty u lekarza.

Jakie umiejętności nabędzie dziecko i jakie korzyści wyniesie z uczestnictwa w półkolonii z budowania odporności psychicznej?

Złota 10 korzyści:

Uczestnictwo dziecka w półkolonii z budowania odporności psychicznej może przynieść wiele korzyści i pomóc mu w rozwinięciu różnorodnych umiejętności. Oto 10 z nich:

 

  1. Radzenie sobie ze stresem: Dziecko nauczy się technik zarządzania stresem, które pomogą mu radzić sobie w trudnych sytuacjach i utrzymać równowagę emocjonalną.
  2. Budowanie pewności siebie: Poprzez przezwyciężanie wyzwań i osiąganie celów dziecko zyska większą pewność siebie i wiara w swoje możliwości.
  3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych: Dziecko będzie miało okazję budować zdrowe relacje z innymi uczestnikami półkolonii, co przyczyni się do rozwinięcia umiejętności komunikacji, empatii i współpracy.
  4. Kształtowanie pozytywnego myślenia: Dziecko będzie uczyć się myślenia pozytywnego, szukania rozwiązań oraz widzenia trudności jako okazji do nauki i rozwoju.
  5. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z porażką: Uczestnictwo w półkolonii pomaga dziecku zrozumieć, że porażki są naturalną częścią życia i dają możliwość nauki i rozwoju.
  6. Rozwijanie empatii i zrozumienia dla innych: Dziecko będzie miało szansę lepiej zrozumieć emocje i potrzeby innych osób oraz wykazywać większą empatię i zrozumienie dla innych.
  7. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z hejtem i negatywnymi opiniami: Dziecko będzie uczyć się, jak radzić sobie z negatywnymi komentarzami i hejtem oraz jak skutecznie bronić się przed nimi.
  8. Kształtowanie umiejętności koncentracji i skupienia uwagi: Poprzez różnorodne zajęcia i treningi, dziecko będzie rozwijać umiejętność koncentracji i skupienia uwagi, co wpłynie pozytywnie na jego naukę i wykonywanie zadań.
  9. Budowanie zdrowych nawyków: Półkolonie mogą zachęcać do prowadzenia zdrowego stylu życia, regularnej aktywności fizycznej oraz dbania o zdrową dietę, co przyczyni się do budowania ogólnego dobrostanu dziecka.
  10. Rozwijanie kreatywności i elastyczności umysłu: Dziecko będzie miało okazję eksplorować różne formy wyrażania siebie, co sprzyja rozwijaniu kreatywności i elastyczności umysłu.

W rezultacie, uczestnictwo dziecka w półkoloniach z budowania odporności psychicznej może przyczynić się do jego ogólnego rozwoju osobistego, emocjonalnego i społecznego oraz wyposażyć je w umiejętności i narzędzia potrzebne do radzenia sobie z życiowymi wyzwaniami.

Jakie korzyści uzyskają rodzice którzy zdecydują się zapisać swoje dziecko na półkolonie z budowania odporności psychicznej umysłu mistrza?

Decydując się zapisać dziecko na półkolonie z budowania odporności psychicznej, rodzice mogą również czerpać korzyści z tego doświadczenia. Oto kilka potencjalnych korzyści, jakie mogą uzyskać:

 

Spokój i pewność: Wiedza o tym, że dziecko uczestniczy w programie, który wspiera jego rozwój psychiczny i emocjonalny, może przynieść rodzicom większy spokój i pewność siebie w kwestii wsparcia dziecka.

Lepsze zrozumienie potrzeb dziecka: Dzięki obserwacji postępów i zmian w zachowaniu dziecka podczas półkolonii, rodzice mogą lepiej zrozumieć jego potrzeby emocjonalne i psychiczne oraz dowiedzieć się, jak najlepiej je wspierać.

Zwiększone zaufanie do dziecka: Widząc, jak dziecko rozwija się i radzi sobie z wyzwaniami podczas półkolonii, rodzice mogą zyskać większe zaufanie do jego umiejętności i możliwości.

Nowe narzędzia w rodzicielstwie: Program półkolonii dostarczy rodzicom praktycznych narzędzi i strategii, które mogą zastosować w codziennym życiu rodzinnym, aby wspierać rozwój odporności psychicznej u swojego dziecka.

Wsparcie społeczne: Udział w półkoloniach daje rodzicom możliwość nawiązania kontaktu i wymiany doświadczeń z innymi rodzicami, co może być źródłem wsparcia i inspiracji w procesie wychowania dzieci.

Zwiększone zaangażowanie w rozwój dziecka: Decydując się na półkolonie z budowania odporności psychicznej, rodzice pokazują swoje zaangażowanie w rozwój emocjonalny i psychiczny swojego dziecka, co może przynieść korzyści zarówno dla dziecka, jak i dla całej rodziny.

Przerwa dla rodziców: Półkolonie mogą być także czasem odpoczynku dla rodziców, dając im chwilę na oddech i relaks, gdy dziecko uczestniczy w programie, który zapewnia mu rozwój i zabawę.

W sumie, decyzja o zapisaniu dziecka na półkolonie z budowania odporności psychicznej niesie korzyści zarówno dla dziecka, jak i dla rodziców, wspierając rozwój dziecka i tworząc lepsze relacje rodzinne. Zapraszamy na półkolonie z umysłem mistrza – gdzie psychiczna siła staje się rzeczywistością!

Miejsce Półkolonii:
Centrum Przygotowania Mentalnego Umysł Mistrza
Ul. Wojciechowska 9A (budynek W9)

Terminy turnusów:
01-05.07, 15-19.07, 22-26.07, 29.07-02.08, 05-09.08, 12-16.08
Godziny: 08.00-17.00

Grupy wiekowe uczestników:
6-8 lat
9-12 lat
13-16 lat

Gwarantujemy 3 posiłki ( 2-gie śniadanie, obiad, podwieczorek)

Koszt: 999 zł
Każdy uczestnik półkolonii zostanie uhonorowany certyfikatem ukończenia oraz otrzyma specjalną pamiątkową koszulkę "Umysłu Mistrza". Dodatkowo, każdy z uczestników otrzyma fotorelację z półkolonii, dokumentującą niezapomniane chwile i wyjątkowe osiągnięcia. To nie tylko dowód ich zaangażowania i wysiłku, ale także wspaniała pamiątka, która będzie przypominać o tych inspirujących dniach pełnych nauki i zabawy.

Formularz zgłoszeniowy:

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko
Zgłaszam udział mojego dziecka w półkoloniach w terminie:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez My Business Academy na potrzeby niezbędne do weryfikacji uczestników oraz zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.).
Skip to content