Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne admin 9 sierpnia, 2022

Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Dla kogo?

• nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych,
• pracowników szkół i przedszkoli,
• terapeutów, terapeutów zajęciowych,
• innych specjalistów (psychologów, logopedów etc.),
• osób pracujących z dziećmi i dorosłymi ze spektrum
autyzmu,
• osób, które są zainteresowane podnoszeniem swoich
kompetencji w zakresie pracy z osobami z ASD

Cel:

Szkolenie ma za zadanie zapoznać nauczycieli wychowania przedszkolnego z podstawowymi zasadami Metody Ruchu Rozwijającego
Dodatkowo nauczyciele poznają nowe techniki, metody i ćwiczenia 
z zakresu Metody Ruchu Rozwijającego.
Nauczyciele otrzymają praktyczną wiedzę z zakresu posługiwania 
się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychofizycznego dziecka w wieku przedszkolnym
Nauczyciele zostaną zapoznani z zastosowaniem Metody Ruchu 
Rozwijającego w przypadku zaburzeń rozwojowych lub niepełnosprawności dziecka.
Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli, którzy pragną włączyć 
Metodę Ruchu Rozwijającego WERONIKI SHERBORNE do programu nauczania.

Ramowy program szkolenia:

– Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w stymulowaniu rozwoju dzieci u progu startu szkolnego
– Rola metody ruchu rozwijającego we wspomaganiu rozwoju dziecka
– Geneza metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
– Założenia i cele metody Ruchu Rozwijającego
– Rodzaje ruchu
– Kategorie ruchu w metodzie Weroniki Sherborne:

· Ruch prowadzący do poznania własnego ciała
· Ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym
· Ruch prowadzący do współdziałania w grupie
· Ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem
· Ruch kreatywny

– Organizacja zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego
– Kto może uczestniczyć w zajęciach?
– Praktyka:

· Ćwiczenia kształtujące świadomość osoby
· Ćwiczenia kształtujące świadomość osoby
· Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała
· Ćwiczenia kształtujące świadomość przestrzeni
· Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu oraz współpracę

– Jak rozumieć zachowanie dziecka ze spektrum autyzmu?
– Triada zaburzeń autystycznych

– Przykładowe scenariusze zajęć

· Scenariusz zajęcia z zakresu edukacji matematycznej prowadzonego metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
· Scenariusz zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dotyczący rozwoju sfery emocjonalnej
· Scenariusz zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne dotyczący rozwoju społecznego
 
Szkolenie może być w formie online jak i stacjonarnej.
Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim.
Skip to content