Komunikacja admin 9 sierpnia, 2022

Komunikacja

Dobra komunikacja w pracy oraz w relacjach rodzinnych to podstawa do budowania trwałych więzi. Już dziś zadbaj o to, aby nie stała się ona powodem do zerwania kontaktów. Poznaj tajniki skutecznej relacji międzyludzkiej.

Dla kogo?

• Szkolenie kierowane jest do, liderów, menedżerów, handlowców, członków zespołów projektowych, którzy chcą usprawnić komunikację w swoim zespole, a tym samym zwiększyć efektywność pracy
• Dla wszystkich pracowników, poszukujących skutecznych metod komunikacji
• Dla osób, które chciałyby polepszyć komunikację w kontaktach biznesowych
• Dla osób, których pracę stanowi kontakt z klientem (negocjacje, umowy)
• Oraz wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym, a przede wszystkim KOMUNIKACJĄ INTERPERSONALNĄ.

Cel:

• Budowanie efektywności zespołu poprzez komunikację menadżera i zespołu
• Budowanie jasnego przekazu
• Dobranie odpowiedniego komunikatu do danego odbiorcy
• Rozwijanie świadomości strategicznych metod porozumiewania się
• Rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w porozumiewaniu się
• Świadome wykorzystanie różnych form komunikacji
• Świadome wykorzystywanie mowy werbalnej i niewerbalnej
• Świadomość preferowanych ról społecznych i dopasowanie komunikacji i współpracy zgodnie z rolami społecznymi
• Wzmocnienie poczucia własnej wartości
• Wychodzenie z roli biernego odbiorcy
• Wykorzystanie asertywności jako narzędzia do komunikacji
• Zrozumienie zasad komunikacji i współpracy w zespole
• Będziesz potrafił współpracować w zespole

 

 

Korzyści płynące ze szkolenia:

• Będziesz potrafił współpracować w zespole
• Będziesz potrafił przekazywać informacje w sposób zrozumiały dla wszystkich
• Będziesz potrafił rozwiązywać trudne sytuacje w oparciu o współpracę i aktywne słuchanie
• Dostosujesz styl komunikacji do danego odbiorcy
• Kontrola komunikacji poprzez stosowanie odpowiednich narzędzi
• Poznasz wiele technik komunikacyjnych
• Nauczysz się skutecznie prowadzić konwersacje, negocjacje i argumentować
• Wzmocnisz poczucie własnej wartości
• Wyeliminujesz najczęściej popełniane błędy popełniane w komunikacji

Ramowy program szkolenia:

Moduł I. Komunikacja interpersonalna.

• Znaczenie komunikacji w budowaniu relacji.
• Funkcje procesu komunikacji.

Moduł II. Komunikacja werbalna.

• Typy osobowości w komunikacji werbalnej.
• Style osobowości a style komunikacji.
• Jak mówić, aby nas słuchano.
• Co mówić i jak mówić.
• Jasność, przejrzystość przekazu.
• Stosowanie pytań.
• Aktywne włączenie słuchacza do rozmowy.
• Wykorzystanie języka wpływu i perswazji.
• Język żyrafy czy język szakala – którym się posługujesz?
• Techniki dobrego wystąpienia.

Moduł III. Komunikacja niewerbalna.

• Budowanie pozytywnego wizerunku.
• Rola wizerunku w życiu zawodowym i prywatnym.
• Elementy niewerbalne jako podstawa kreowania wizerunku:
• Mowa ciała
• Postawa
• Kontakt wzrokowy
• Gestykulacja
• Ton głosu
• Emocje w komunikacji niewerbalnej.

Moduł IV. Asertywność a komunikacja.

• Jak asertywnie mówić o swoich wadach i słabościach?
• Budowanie pozytywnego wizerunku.
• Wyznaczanie własnych granic.

Moduł V. Asertywność w komunikacji.

• Jak kontrolować własne emocje i myśli?
• Asertywna odmowa, czyli jak powiedzieć NIE?
• Najczęstsze błędy popełniane przy odmowie.
• Asertywna prośba, czyli jak skutecznie prosić?
• Jak asertywnie radzić sobie z krytyką?
• Sposoby na przyjmowanie pochwał.
• Asertywne wyrażanie własnego zdania.
• Asertywne wyrażanie gniewu i złości.

Moduł VI. Aktywne słuchanie w komunikacji.

• Znaczenie aktywnego słuchania w komunikacji.
• Jak zadawać dobre pytania.
• Zalety zadawania pytań.
• Zasady aktywnego słuchania.
• Sztuka zadawania pytań.
• Techniki aktywnego słuchania:
• Parafrazowanie
• Podsumowanie
• Precyzowanie
• Klaryfikacja
• Dowartościowanie
• Odzwierciedlenie uczuć
• Zachęta
• Metody prowadzenia rozmów.

Moduł VII. Feedback w komunikacji potrzebny jak powietrze.

• Czym jest informacja zwrotna?
• O czym należy pamiętać, aby przekazać feedback?
• Feedback a ocena.
• Zasady udzielania konstruktywnej informacji zwrotnej.
• Krytykowanie z szacunkiem, czy to możliwe?
• Pochwały i okazywanie uznania?

Moduł VIII. Bariery a komunikacja.

• Rodzaje barier komunikacyjnych.
• Techniki znoszące bariery komunikacyjne.
Moduł IX. Umiejętność rozwiązywania konfliktów i trudnych problemów.
• Analiza transakcyjna E. Berne’a.
• Techniki zarządzania konfliktami


Co Nas wyróżnia:

• Warsztatowy charakter zajęć.
• Ćwiczenia oparte na naśladowaniu autentycznych sytuacji.
• Zespół trenerów, ich kompetencje i kwalifikacje nabywane nie tylko w procesach teoretycznych, ale też wieloletnia praktyka każdego trenera, dziesiątki przepracowanych case study, czy też doświadczenie zbierane zarówno na szkoleniach indywidualnych, jak i grupowych.
• Umiejętności zdobyte podczas szkolenia natychmiast mogą być wykorzystane w bieżącej praktyce naukowo – zawodowej.
• Aktualność przekazywanej wiedzy. Jesteśmy na bieżąco z wszelkimi nowościami. Szkolenia są oparte na nowoczesnych technikach, wykorzystywanych w psychologii, coachingu i treningu mentalnym.

Szkolenie może być w formie online jak i stacjonarnej.
Certyfikat ukończenia szkolenia w języku polskim oraz angielskim.
Skip to content