Audyty dostępności admin 20 maja, 2024
Audyt Dostępności
Audyt Dostępności Cyfrowej:

Ocena stron internetowych, aplikacji mobilnych i innych cyfrowych produktów pod kątem dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Korzyści: Zwiększenie dostępności cyfrowej umożliwia szerszy dostęp do informacji i usług, co może zwiększyć zasięg i satysfakcję użytkowników. Poprawia to również zgodność z przepisami prawa.

Audyt Dostępności Architektonicznej:

Ocena budynków, przestrzeni publicznych i infrastruktury pod kątem ich dostępności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym ruchowymi, wzrokowymi i słuchowymi.

Korzyści: Poprawa dostępności architektonicznej zwiększa wygodę i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, w tym osób starszych i niepełnosprawnych, oraz może zwiększyć liczbę odwiedzających i klientów.

Audyt Dostępności Komunikacyjnej:

Ocena komunikacji i informacji w przestrzeniach publicznych, w tym oznakowania, systemów informacyjnych, interkomów i usług tłumaczeń języka migowego.

Korzyści: Zwiększa efektywność i zrozumiałość komunikacji dla wszystkich użytkowników, w tym osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Poprawia doświadczenia użytkowników i może przyczynić się do lepszej obsługi klienta.

Audyt Dostępności Usług:

Ocena dostępności usług oferowanych przez firmę, w tym procedur obsługi klienta, systemów rezerwacji, dostępności wsparcia i innych interakcji z klientami.

Korzyści: Umożliwia firmom lepsze zaspokojenie potrzeb wszystkich klientów, co może prowadzić do wyższej satysfakcji klienta i lojalności. Zwiększa również zgodność z przepisami dotyczącymi dostępności.

Korzyści dla Firm z Przeprowadzenia Audytów Dostępności

• Zgodność z Prawem: Audyty pomagają firmom zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dostępności, co może zapobiec karom i sankcjom prawnym.

• Zwiększenie Bazy Klientów: Poprawa dostępności sprawia, że produkty i usługi stają się dostępne dla szerszej grupy osób, w tym osób niepełnosprawnych, co może zwiększyć bazę klientów.

• Poprawa Wizerunku Firmy: Firmy zaangażowane w zapewnianie dostępności są postrzegane jako bardziej odpowiedzialne społecznie, co może poprawić ich wizerunek i reputację.

• Zwiększenie Satysfakcji Klientów: Lepsza dostępność zwiększa komfort i satysfakcję wszystkich użytkowników, co może prowadzić do wyższej lojalności klientów i powtarzalności biznesu.

• Innowacyjność i Przewaga Konkurencyjna: Wdrażanie dostępności może stymulować innowacje i wyróżnić firmę na tle konkurencji, co może prowadzić do nowych możliwości biznesowych.

Ustawa o Dostępności Budynków Użyteczności Publicznej

W Polsce ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązki dla podmiotów publicznych w zakresie dostępności. Kluczowe zapisy tej ustawy dotyczą:

Wymogi Architektoniczne: Budynki użyteczności publicznej muszą być dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, co obejmuje dostępność wejść, wind, toalet oraz odpowiednie oznakowanie.

Dostępność Cyfrowa: Strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych muszą być dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z określonymi standardami (WCAG 2.1 na poziomie AA).

Usługi Informacyjne i Komunikacyjne: Informacje i usługi świadczone przez podmioty publiczne muszą być dostępne w sposób zrozumiały i przystępny dla wszystkich użytkowników.

Raportowanie i Monitoring: Podmioty publiczne są zobowiązane do regularnego raportowania stanu dostępności swoich usług i infrastruktury oraz podejmowania działań naprawczych w przypadku stwierdzenia niezgodności.

Korzyści z Dostępności dla Firm

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu: Inwestowanie w dostępność jest częścią społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), co może przyciągać inwestorów i partnerów.

Konkretne Wsparcie dla Klientów: Firmy mogą lepiej wspierać klientów z niepełnosprawnościami, co przekłada się na lepszą obsługę i zadowolenie klientów.

Wzrost Zaangażowania Pracowników: Pracownicy mogą być dumni z pracy w firmie, która dba o dostępność i równe szanse dla wszystkich, co może zwiększyć ich zaangażowanie i lojalność.

Dostępność jest nie tylko wymogiem prawnym, ale również strategicznym elementem, który może przynieść firmom liczne korzyści, zarówno w wymiarze biznesowym, jak i społecznym.

Skip to content