Akademia Menadżera admin 8 sierpnia, 2022
Program Szkolenia biznesowego: Akademia Menadżera
Cel szkolenia:

Celem szkolenia „Akademia Menadżera” jest wyposażenie menedżerów wyższego i niższego szczebla w zaawansowane umiejętności zarządzania, które są niezbędne do skutecznego kierowania zespołami i osiągania strategicznych celów organizacji. Program ma na celu rozwijanie kompetencji przywódczych, poprawę efektywności operacyjnej oraz wzmocnienie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych.

Korzyści dla menedżerów:

• Rozwój umiejętności przywódczych: Uczestnicy nauczą się, jak być efektywnymi liderami, inspirować swoje zespoły i zarządzać różnorodnymi sytuacjami biznesowymi.

• Zwiększenie efektywności operacyjnej: Menedżerowie zdobędą wiedzę na temat optymalizacji procesów, zarządzania czasem oraz podejmowania decyzji.

• Wzmocnienie umiejętności komunikacyjnych: Program poprawi zdolność menedżerów do komunikowania się z zespołami, rozwiązywania konfliktów i negocjacji.

• Budowanie silnych zespołów: Uczestnicy dowiedzą się, jak rekrutować, rozwijać i motywować pracowników, aby osiągać lepsze wyniki.

• Lepsze zarządzanie zmianą: Menedżerowie nauczą się skutecznie wprowadzać zmiany w organizacji i zarządzać nimi.

Korzyści dla firm:

• Podniesienie poziomu kompetencji menedżerskich: Firmy zyskają lepiej wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, co przełoży się na lepszą wydajność i efektywność organizacyjną.

• Zwiększenie zaangażowania i motywacji pracowników: Skuteczni menedżerowie będą w stanie zbudować bardziej zaangażowane i zmotywowane zespoły.

• Poprawa wyników finansowych: Efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi i operacyjnymi przyczyni się do lepszych wyników finansowych.

• Zmniejszenie rotacji pracowników: Poprzez rozwój kompetencji menedżerskich i lepsze zarządzanie zespołami, firmy mogą obniżyć wskaźniki rotacji pracowników.

• Przygotowanie na przyszłe wyzwania: Firmy będą lepiej przygotowane do adaptacji i sprostania wyzwaniom rynkowym dzięki elastycznym i dobrze zarządzanym zespołom.

Program szkolenia:

Moduł 1:
– Przywództwo i zarządzanie zespołem
– Style przywództwa i ich zastosowanie
– Motywowanie i angażowanie pracowników
– Zarządzanie różnorodnymi zespołami
– Delegowanie zadań i odpowiedzialności

Moduł 2:
– Efektywność operacyjna
– Optymalizacja procesów i zarządzanie czasem
– Podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów
– Zarządzanie projektami
– Wykorzystanie narzędzi i technologii w zarządzaniu

Moduł 3:
– Komunikacja i relacje interpersonalne
– Sztuka skutecznej komunikacji
– Rozwiązywanie konfliktów i negocjacje
– Budowanie relacji z pracownikami
– Public speaking i prezentacje biznesowe

Moduł 4:
– Zarządzanie zmianą
– Wprowadzenie do zarządzania zmianą
– Strategie wprowadzania zmian w organizacji
– Przezwyciężanie oporu wobec zmian
– Monitorowanie i ocena efektywności zmian

Moduł 5:
– Rozwój osobisty i profesjonalny
– Samorozwój i zarządzanie stresem
– Planowanie kariery i rozwój kompetencji
– Balans między pracą a życiem osobistym
– Networking i budowanie profesjonalnych relacji

Metody szkoleniowe:

Wykłady i prezentacje: Teoretyczne wprowadzenie do kluczowych zagadnień.

Warsztaty praktyczne: Ćwiczenia i scenariusze pozwalające na zastosowanie wiedzy w praktyce.

Studia przypadków:
Analiza rzeczywistych sytuacji biznesowych i wspólne poszukiwanie rozwiązań.

Dyskusje grupowe: Wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk pomiędzy uczestnikami.

Coaching i mentoring: Indywidualne sesje z trenerami, ukierunkowane na rozwój konkretnych umiejętności.

Skontaktuj się przez formularz kontaktowy, aby omówić szczegóły szkolenia!

    Skip to content